Felhasználási Feltételek ("Feltételek")

Bemutatás

Utolsó frissítés: 2021 július 15

Kérjük, olvassa el figyelmesen a Felhasználási Feltételeket ("Feltételek","Felhasználási Feltételek") mielőtt a HomeRun ("nekünk", "mi", vagy "miénk") által működtetett

weboldalt vagy mobilos applikációkat (a "Felületet") használni kezdené.

A Felülethez való hozzáférés és használat a Feltételek elfogadásának és betartásának függvénye. Ezek a Feltételek minden látogatóra, felhasználóra és a Felületet igénybe vevőkre érvényesek.

A Szolgáltatáshoz való hozzáféréssel vagy annak használatával Ön egyetért azzal, hogy ezen Feltételek betartása kötelező. Amennyiben ezen feltételek bármelyikével nem ért egyet, ne használja a Felületet.

További feltételek és irányelvek

A HomeRun által begyűjtött adatokkal és azok felhasználásával kapcsolatos információkért és figyelmeztetésekért kérjük, olvassa el a HomeRun Adatvédelmi Irányelveit.

Kulcsfontosságú kifejezések

A "Felület" megnevezés a

weboldal és az iOS/Android-os mobilos applikációkra értendő.

A "Felhasználó" az a személy vagy szervezet, aki a Felületet bármilyen célból használja.

A "Tag" olyan személy vagy vagy szervezet, aki a Feltételek elfogadásával létrehoz a Felületen egy jelszóval és felhasználónévvel ellátott fiókot.

A "Szolgáltatói profil" olyan profil, melyet a Felületen a Szolgáltató létrehoz" szolgáltatásának vagy szolgáltatásainak leírása és bemutatása céljából, mely által Ügyfelektől érkező Munkakérelmeket kap és Árajánlatokat küldhet azokra.

Az "Ügyfél" olyan személy, aki annak érdekében regisztrált, hogy Árajánlatokat kapjon a Szolgáltatóktól a Munkakérelmére.

A "Szolgáltató" az a Tag, aki annak érdekében regisztrált, hogy Árjánlatokat küldhessen.

A "Munkakérelem" az Ügyfél által a Felületen benyújtott kérelem annak érdekében, hogy Árajánlatokat küldjenek rá a Szolgáltatók.

Az "Árajánlat" az az összeg, melyet a Szolgáltató a kért szolgáltatás elvégzéséért ajánlatként megküld az Ügyfél részére.

A "Közvetítői díj" az az összeg, amelyet a Szolgáltató fizet a HomeRun részére, hogy Árajánlatot küldhessen az Ügyfél Munkakérelmére.

A "Megegyezés" a Munkakérelem azon státusza, amikor az Ügyfél vagy a Szolgáltató megerősíti, hogy a felek megegyeztek.

A "Jutalék" az az összeg, amelyet a HomeRun állapít meg és melynek beszerzésére jogosultsága van a Szolgáltatótól, miután a Megegyezés létrejön.

A "HomeRun egyenleg" az az összeg, mely a Szolgáltató Felületén elérhető annak érdekében, hogy Árjánlatokat küldjön és Jutalékot fizessen.

Az "Ajándék utalvány" az az ajándék összeg, mely promóciós célból a Szolgáltató Egyenlegéhez a HomeRun által kerül hozzáadásra.

Fiók létrehozása és a Felület használata

A HomeRun egy olyan technológiai platform, amely lehetővé teszi az Ügyfelek számára, hogy a szolgáltatási igényeiknek megfelelő Szolgáltatót találjanak.

A Felület minden Felhasználó számára ingyenesen elérhető anélkül, hogy regisztrációhoz lennének kötve, ám bizonyos funkciók használatához/eléréséhez létre kell hozni egy jelszóval és felhasználónévvel ellátott Fiókot.

A Felületen kizárólag 18 éven felüli személyek regisztrálhatnak. Egy Fiók létrehozásával a Felületen Ön kijelenti és garantálja, hogy erre jogosult.

Ön felelős a Felülethez való hozzáféréshez használt jelszó megóvásáért, valamint a jelszavával kapcsolatos minden tevékenységért vagy műveletért. A HomeRun nem vállal felelősséget semmilyen fél veszteségéért, amelyet a Fiók jogosulatlan használata okozhat. Ezen felül felelősségre vonható a HomeRun vagy más fél veszteségéért, mely az illetéktelen használatból ered.

Fiók létrehozásakor valós, teljes és mindenkor érvényes információkkal kell szolgálnia. Ennek elmulasztása a Feltételek megsértését jelenti, mely fiókja azonnali megszüntetését vonhatja maga után a Felületen. Ezen felül felelősségre vonható a HomeRun vagy más fél veszteségéért, mely a valótlan információk megadásából ered.

A HomeRun nem egy Szolgáltató. Ez egy olyan technológiai platform, mely lehetővé teszi az Ügyfelek és a Szolgáltatók részére, hogy egy Szolgáltatással kapcsolatban elérjék egymást. Az Ügyfelek megértik és elfogadják azt, hogy a HomeRun nem tudja garantálni, hogy Árajánlatot fognak kapni egy Szolgáltatótól a Munkakérelmükre. Hasonlóképpen, a Szolgáltatók megértik és elfogadják azt, hogy a HomeRun nem tudja garantálni, hogy az Ügyfeleknek küldött Árajánlatból Megegyezés fog születni.

A Szolgáltató a Felületen történő fiók létrehozásakor kijelenti és szavatolja, hogy megfelelő képesítéssel, tanúsítvánnyal, engedéllyel és biztosítással rendelkezik, ahogyan azok a vonatkozó törvényekben és rendeletekben elő vannak írva, melyeknek a szolgáltatás és a hozzá kapcsolódó törvénykezésben az elvégzett munkával kapcsolatban bármikor alávethető.

A Szolgáltatók megértik és elfogadják azt, hogy a Felületen történő Fiók létrehozása nem jelenti azt, hogy a HomeRun alkalmazottaivá, partnereivé, ügynökeivé vagy képviselőivé válnak. Tudomásul veszik, hogy saját áraikat maguk határozzák meg vagy ellenőrzik, saját eszközeiket használják vagy felajánlják és maguk intézik az időbeosztásukat.

A szükséges óvintézkedések megtétele egy biztonságos munkaterület biztosítása érdekében az Ügyfél és a Szolgáltató felelőssége. A HomeRun nem vállal felelősséget az óvintézkedések hiánya miatt bekövetkezett semmilyen balesetért és az ebből bekövetkezett károkért.

Felhasználói tartalom

A felhasználók tudomásul veszik, hogy minden olyan tartalomért, amelyet megosztanak a Felületen, mint például ötlet, javaslat, magyarázat, kutatás, ajánlat stb., kizárólag ők felelnek.

A HomeRun nem köteles, de fenntartja a jogot, hogy bármilyen alapon ellenőrizze, felülvizsgálja vagy szavatolja a Felületen megosztott felhasználói tartalom pontosságát, minőségét, megfelelőségét vagy teljességét. A HomeRun egy közvetítő és soha nem köteles felülvizsgálni a felhasználói tartalmat és annak törvényi betartását.

A HomeRun fenntartja a jogot, hogy bármikor előzetes értesítés nélkül eltávolítsa vagy letiltsa a Felhasználói tartalmat vagy megszüntesse az azzal kapcsolatban álló Tag fiókját, aki megszegi a Feltételeket és/vagy károsítja a Felületet, Felhasználókat és Tagokat. Ilyen sértő tartalom és/vagy tevékenység lehet bármelyik, de nem korlátozódik az alábbiakra:

I. Rasszista beszéd, gyűlöletbeszéd bármely csoport vagy személy ellen,
II. Rágalmazás, sértés, zaklatás vagy zaklatás pártolása,
III. Szexuálisan kifejezett nyelvezet.
IV. Illegális és terrorista tevékenységek dicsérete.
V. A HomeRun-t becsmérlő tartalom,
VI. Zavaró vagy spam tartalom létrehozása,
VII. Szerzői jog által védett munka illegális vagy illetéktelen másolásának ösztönzése,
VIII. Tiltott vagy jelszóval védett oldalak lapjai vagy azok tartalma,
IX. Szexuális vagy erőszakos tartalom, amely 18 éven aluli személyeket kizsákmányol, tartalom vagy személyes adatok kérése 18 év alatti személyektől.
X. Oktató információk nyújtása illegális tevékenységekről, például illegális fegyverek gyártásáról vagy megvásárlásáról, mások magánéletének megsértéséről vagy számítógépes vírusok kézbesítéséről vagy létrehozásáról,
XI. Jelszó vagy bármilyen személyes információ kérése másoktól kereskedelmi vagy illegális célok felhasználására,
XII. Előzetes írásbeli beleegyezésünk nélkül kereskedelmi tevékenységek és/vagy értékesítések bevonása, például versenyek, nyereményjáték, cserekereskedelem, reklámozás és piramis program,
XIII. Mások személyes adatainak rögzítése, terjesztése vagy azokkal való visszaélése,
XIV. Harmadik felek szellemi és ipari jogainak megsértése, mint például védjegyek és szabadalmak,
XV. Tisztességtelen kereskedelmi tevékenységek és a verseny korlátozása,
XVI. Az országos és/vagy helyi fogyasztóvédelmi törvények megsértése.

A Tagok tudomásul veszik és elfogadják azt, hogy a HomeRun-on létrehozott profilok tartalmát különféle keresőmotorok indexelik, hogy a keresési oldalakat a nagyközönség, harmadik felek és intézmények megtekinthetik és hogy kizárólag a Tagok felelősek az általuk a profiljukon megosztott információért.

HomeRun Egyenleg, Költségek és Fizetések

A HomeRun használatával bizonyos díjak kerülhetnek felszámításra (Közvetítői díj, Jutalék)

A Szolgáltatók fizetnek a HomeRun-nak, hogy elérjék az Ügyfeleket és munkát kapjanak. A Szolgáltatók hitel- vagy bankkártyájukkal feltölthetik a HomeRun egyenlegüket. Ezzel elfogadva, hogy a HomeRun megterhelheti a HomeRun egyenlegüket, amikor Árajánlatot küldenek (Közvetítői díj) egy Munkakérelemre és/vagy amikor Megegyeznek az Ügyféllel (Jutalék). A Közvetítői díj és -ha/amikor Megegyezés jön létre- a Jutalék összege Árajánlat küldése előtt egyértelműen fel van tüntetve.

A Szolgáltatók Árajánlatokat küldhetnek az Ügyfeleknek, felvehetik velük a kapcsolatot, felmérhetik a helyszínt és/vagy további költségeket adhatnak hozzá az általuk kínált szolgáltatásokért a Megegyezésig. A Szolgáltatók megértik és elfogadják azt, hogy a HomeRun nem tudja garantálni, hogy Árajánlat után Megegyezés fog születni. Az Ügyfél lehet, hogy nem fogja megtekinteni az Árajánlatot, elképzelhető, hogy törli a Munkakérelmet vagy valaki mást választ ki a munkára. A Szolgáltató nem kérheti vissza a Közvetítői díjat ilyen esetekben. A Szolgáltatók továbbá megértik és elfogadják, hogy kizárólag ők felelnek saját adóbevallásukért valamint a forgalmi és felhasználási adóbeszedési követelmények megfelelnek.

A HomeRun által a Szolgáltatók HomeRun egyenlegéhez hozzáadott Ajándék utalványoknak nincs valódi és készpénzértéke valamint készpénzre nem válthatók be. A Közvetítői díj és/vagy a Jutalék a HomeRun egyenlegből kerül levonásra a következő sorrendben: Elsőként a Szolgáltató befizetéséből és -ha van- azután az Ajándék utalvány összegéből. A HomeRun fenntartja a jogot ezen Ajándék utalványok törlésére bármikor

Az Ügyfelek, miután a szolgáltatást megkapják, közvetlenül a Szolgáltatónak fizetik azt az összeget, amelyet a weboldalon Árajánlatként kiválasztottak. Az Ügyfeleknek ajánlott, hogy számlát, elismervényt vagy szállítólevelet kérjenek a Szolgáltatótól. Az Ügyfelek ezeket a dokumentumokat nem kérvényezhetik a HomeRun-tól, mivel a szolgáltatást nem a HomeRun teljesíti és nem felelős az Ügyfél által kérvényezett bármilyen szolgáltatásért.

A Szolgáltatóktól érkezett Árajánlatok és/vagy a Megegyezés megerősítése az Ügyfél vagy a Szolgáltató részéről a HomeRun Felületén tájékoztatási és kommunikációs célokat szolgálnak, és kötelező érvényűek. Az Ügyfélnek írásos szerződést javasolt kötni a Szolgáltatóval. Előleg kifizetése esetén a kifizetésről nyugtát javasolt kérni és azt megőrizni.

Amennyiben az Ügyfél és a Szolgáltató közötti szerződés másként nem rendelkezik, az Ügyfélnek jogában áll indokolás és büntetőjogi záradék nélkül lemondani a projektet feltéve, hogy a szolgáltatást nem teljesítették és a szolgáltatás még nem kezdődött el. Ilyen esetben a kifizetett összeg visszautalásra kell kerüljön az adott Szolgáltató által, mely nem kérvényezhető a HomeRun-tól.

Az Ügyfelek és a Szolgáltatók megértik és elfogadják, hogy a HomeRun nem vállal felelősséget a Szolgáltató és az Ügyfél között felmerülő vitákban a fizetéssel, a szolgáltatás lemondásával, az engedménnyel vagy a visszatérítéssel kapcsolatban.

A kommunikáció lekövetése

A nem megfelelő üzenetváltás megelőzése, a minőség és a biztonságos szolgáltatás fenntartása érdekében a HomeRun eltárolhatja és kielemezheti az Ügyfél és a Szolgáltató között létrejött kommunikációt a hívás és üzenetküldés információk felhasználásával. A HomeRun fenntartja a jogot, hogy a nem megfelelő tartalmakat igény esetén felhasználja a bíróságon a törvény előírásának megfelelően.

Vita a Tagok között

HomeRun számára mind az Ügyfelek, mind pedig a Szolgáltatók fontosak és tisztában van vele, hogy néha viták adódhatnak a felek között. A HomeRun célja, hogy ilyen esetben a probléma rendezése érdekében, teljesen függetlenül, segítséget nyújtson. Minden tag megérti és elfogadja, hogy a HomeRun-nak nem kötelessége bevonni magát vagy határozatot hoznia bármilyen, a felek között létrejött vitában.

Az Ügyfél vagy a Szolgáltató nem tehetnek megjegyzést olyan Munkakérelmekkel kapcsolatban, amit sosem kaptak vagy nyújtottak és/vagy tisztességtelen versenyt teremtő módon nem oszthatnak meg olyan tartalmat, amely valaki más üzleti terméke, szolgáltatása vagy márkanevéhez kapcsolódik.

Ha a Szolgáltató vagy az Ügyfél ellen bűncselekmény miatt nyomozás vagy büntetőeljárás indul a nyújtott szolgáltatás előtt, alatt vagy után, a HomeRun kérésre megoszthatja a birtokában lévő összes információt és dokumentumot az illetékes igazságügyi hatóságokkal.

Egymás közötti vagy a HomeRun alkalmazottaival, Szolgáltatókkal és Ügyfelekkel való kommunikáció során nem használható sértő és/vagy támadó nyelvezet és/vagy tartalom, beleértve, de nem korlátozva: rasszista beszéd, gyűlöletbeszéd bármely csoporttal vagy személlyel szemben, rágalmazó, sértő, zaklató vagy zaklatást támogató megnyilvánulás, illegális és terrorista tevékenységek dicsérete, tisztességtelen verseny kialakítása, szexuális jellegű nyelvezet. Ilyen viselkedés észlelésekor a HomeRun fenntartja a jogot, hogy előzetes értesítés nélkül azonnal megszüntesse és/vagy szerkessze a kapcsolódó fiókokat és/vagy tartalmat valamint szükség esetén jelentheti az esetet a hivatalos hatóságoknak.

Linkek más webhelyekre

A Felület tartalmazhat harmadik felek weboldalához tartozó linkeket, melyek nem állnak a HomeRun tulajdonában vagy annak irányítása alatt.

Nem állnak a HomeRun ellenőrzése alatt és nem vállal felelősséget semmilyen harmadik félhez tartozó weboldal vagy felület tartalmáért, adatvédelmi irányelveiért vagy tevékenységeiért. Ön továbbá megérti és elfogadja azt, hogy a HomeRun nem felelős sem közvetlenül, sem közvetett módon olyan károkért vagy veszteségért, amelyet az ilyen vagy ezekkel kapcsolatban álló weboldalak vagy felületek tartalma, áruja vagy szolgáltatás használata okoz vagy állítólagosan okoz.

Nyomatékosan javasoljuk, hogy olvassa el az Ön által felkeresett bármely harmadik fél webhelyének vagy felületének Általános Szerződési Feltételeit és Adatvédelmi Irányelveit.

Szellemi tulajdonjogok

A HomeRun tulajdonában és igazgatása alatt áll minden a Felületen, a vizuális és/vagy írásos tartalmakban megosztott szellemi tulajdonjog (beleértve, de nem korlátozva: domain név, logó, grafika, szöveg, kép, html kód, egyéb kódok, demonstratív, írott, elektronikus, grafikus vagy műszaki adatok). A HomeRun egy bejegyzett védjegy. Minden jog, a HomeRun domain név és a kapcsolódó domain nevek, aldomainek, bármelyik logó, szolgáltatási védjegy, márkanevek, kereskedelmi nevek és/vagy védjegyek, melyek a Felület bármely részén megjelennek, a megfelelő tulajdonosainak és engedélyezőinek vannak fenntartva.

A Tagok megértik és elfogadják azt, hogy csupán a jelen Feltételekkel összhangban történő használati jog illeti meg őket, a HomeRun-hoz vagy a Felület által használt vagy támogatott technológiához nincsenek jogaik.

Megszüntetés

Felületünkhöz való hozzáférését bármikor, előzetes értesítés vagy felelősségvállalás nélkül, bármilyen okból megszüntethetjük vagy felfüggeszthetjük, mindenféle korlátozás nélkül, amennyiben megsérti a Feltételeket. A Feltételek minden olyan rendelkezését, amelynek természeténél fogva fenn kell tartani a felmondást, a megszűnést is fenn kell tartani, ideértve korlátozás nélkül a tulajdonjogi rendelkezéseket, a jótállási nyilatkozatokat, a kártalanítást és a felelősség korlátozásait.

Fiókját előzetes értesítés vagy felelősségvállalás nélkül, bármilyen okból megszüntethetjük vagy felfüggeszthetjük, mindenféle korlátozás nélkül, amennyiben megsérti a Feltételeket.

A megszűnéskor a Felület igénybevételéhez való joga azonnal megszűnik. Ha Ön szeretné megszünteti fiókját, egyszerűen abbahagyhatja a Felület használatát. A Feltételek minden olyan rendelkezését, amelynek természeténél fogva fenn kell tartani a felmondást, a megszűnést is fenn kell tartani, ideértve korlátozás nélkül a tulajdonjogi rendelkezéseket, a jótállási nyilatkozatokat, a kártalanítást és a felelősség korlátozásait.

Irányadó jog

Ezeket a feltételeket Anglia és Wales törvényeivel összhangban kell alkalmazni és értelmezni, tekintet nélkül a kollíziós rendelkezésekre. A megkötött szerződések nyelve angol lehet. A jelen feltételek bármely jogának vagy rendelkezésének betartatásának elmulasztása nem tekinthető e jogok lemondásának. Ha a jelen feltételek bármelyik rendelkezését érvénytelennek vagy bíróság által végrehajthatatlannak ítéli meg, akkor a jelen feltételek fennmaradó rendelkezései hatályban maradnak. Ezek a Feltételek képezik a Felülettel kapcsolatos teljes megállapodást köztünk, és felváltják valamint helyettesítik a Felülettel kapcsolatos korábbi megállapodásainkat.

Változások

Fenntartjuk a jogot, hogy saját belátásunk szerint bármikor módosítsuk vagy helyettesítsük ezeket a Feltételeket. Ha a felülvizsgálat lényeges, megpróbálunk 15 nappal a hatályba lépése előtt értesítést biztosítani. Hogy mi számít lényeges változásnak, kizárólag mi határozzuk meg. Ha folytatja a Felület elérését vagy használatát a revíziók hatályba lépte után is, Ön automatikusan beleegyezik abba, hogy kötelezi magát a felülvizsgált Feltételeknek. Amennyiben nem ért egyet az új feltételekkel, kérjük hagyjon fel a Felület használatával.

Kapcsolatfelvétel

A jelen Feltételekkel kapcsolatos bármilyen kérdés esetén, kérjük vegye fel velünk a kapcsolatot a support@homerun.co.hu e-mail címen.